Karilatsi kajastused 1. Põlva Talurahvamuuseum 2007

Väljaande sisu moodustavad Põlva Talurahvamuuseumi VI traditsioonilisele kodu-uurimistööde võistlusele saadetud tööd, mille teemaks olid nõukogudeaegsed mälestused.

Karilatsi kajastused 2. Põlva Talurahvamuuseum 2009

Väljaanne on pühendatud muuseumi 30. sünnipäevale. Sellesse on koondatud kirjutised, mis räägivad Põlva Talurahvamuuseumi rajamisest ja algusaastatest ning 30 aastast muuseumi töödes ja tegemistes.

Karilatsi kajastused 3. Üks veski seisab vete pääl… Põlva Talurahvamuuseum 2010

Raamat annab fotodel ülevaate Põlvamaal paiknenud vesiveskitest – vanad fotod vs seis aastal 2009.

Karilatsi Kajastused 4. Ajajärk, kui elu Põlvamaal korraldas külanõukogu 1950-1990.

Trükis sisaldab Rein Kaldmaa uurimistööd “Ajalooline tagasivaade külanõukogude kujunemisele”. Valdade täitevkomiteed ja külanõukogud kui kohaliku halduse struktuurid Eesti NSV-s aastatel 1944-1950 ja Põlva Talurahvamuuseumi kogutud mälestusi külanõukogude ajast Põlvamaal.

Karilatsi kajastused 5. 35 aastat Põlva Talurahvamuuseumi kogudes

Sellega märgitakse ära muuseumi 35. aastapäev. Väike raamat annab ülevaate muuseumi kogudest.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Broneeri külastus

Vaata ka

Vana-Võromaa muuseumid
Vana Võrumaa muuseumid