MTÜ Karilatsi Muuseumisõprade Selts

Mittetulundusühingu eesmärk on aidata kaasa Põlva Talurahvamuuseumi tegevusele ning Põlva maakonna rahvakultuuri säilitamisele, uurimisele ja tutvustamisele.

MTÜ tegutseb alates märtsist 2010, eelnevalt tegutses Karilatsi Muuseumisõprade Seltsing, aastast 2001.

Oleme toetanud ja aidanud ellu viia projekte.

  1. Trükise „Üks veski seisab vete pääl….. „ väljaandmine sarjast „Karilatsi Kajastused“. Toetas Kohaliku Omaalgatuse Programm ja Vana Võrumaa kultuuriprogramm.
  2. Muuseumi tutvustava infomaterjali ettevalmistamine ja trükkimine“. Projekti toetas Kohaliku Omaalgatuse Programm.
  3. Karilatsi Algkooli 245 aastapäeva ettevalmistamine ja läbiviimine.
  4. Viidaprojekt. Muuseumi territooriumi viidastamine viitadega. Paigaldati 4 posti ja 22 viita. Projekti toetas Kohaliku Omaalgatuse programm.
  5. Trükise “Ajajärk, kui elu korraldas külanõukogu Põlvamaal”. Toetas Põlva Partnerluskogu ja Leader Programm.
  6. Muuseumi lähendamine kogukonnale. Projekt Tegevusi mitmest vallast Karilatsi külas”. Piirkonnas tegutsevate MTÜ-de omavahelise koostöö arendamiseks viidi läbi tervist edendav teabepäev ja käidi väljasõidul Karisilla, Lobatka, Ruusa ja Leevaku külades. Projekti toetas Kohaliku Omaalgatuse Programm.
  7. Pärimuspäev Karilatsis 27. juuli 2013. Tutvustati vanu töövõtteid ja pärimust. Osales 150 huvilist. Toetas Kohaliku Omaalgatuse Programm.
  8. Trükise Karilatsi Kajastused V, alapealkirjaga “35 aastat Põlva Talurahvamuuseumi kogudes” ettevalmistamine. Toetas Kohaliku Omaalgatuse Programm.

KOP logo

Broneeri külastus

Vaata ka